Privacyverklaring

Privacyverklaring

Conform de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming of wel de AVG die op 25 mei 2018 in werking is getreden, informeert van Wieringen Werkt je in deze privacyverklaring over:

 • welke persoonsgegevens van Wieringen Werkt verzamelt en met welk doel
 • hoe van Wieringen Werkt persoonsgegevens bewaart en beveiligt
 • hoe lang van Wieringen Werkt persoonsgegevens bewaart
 • met wie van Wieringen Werkt persoonsgegevens deelt
 • hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen
 • welke cookies van Wieringen op deze website plaatst

Contactgegevens

van Wieringen Werkt is gevestigd aan de Willibrordlaan 16, 2343 AB te Oegstgeest. De Functionaris Gegevensbescherming van van Wieringen Werkt is Suzanne van Wieringen, zij is bereikbaar via telefoonnummer 06- 81 43 28 43 of suzanne@vanwieringenwerkt.nl

Welke persoonsgegevens van Wieringen Werkt verzamelt en waarom

Wanneer je je aanmeldt voor een workshop, een training of coaching als klant registreert van Wieringen Werkt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • email-adres
 • IP-adres
 • eventueel extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je hulpvraag
Gegevens van klanten verzamelt van Wieringen Werkt via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek. Deze gegevens gebruikt van Wieringen Werkt om contact met je op te nemen, workshop-, trainings- en/of coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag en/of facturen op te maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via suzanne@vanwieringenwerkt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

vanWieringenWerkt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

vanWieringenWerkt neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van vanWieringenWerkt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

vanWieringenWerkt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

vanWieringenWerkt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

vanWieringenWerkt gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. vanWieringenWerkt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vanWieringenWerkt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar suzanne@vanwieringenwerkt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . vanWieringenWerkt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

vanWieringenWerkt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via suzanne@vanwieringenwerkt.nl